Semiway OÜ kliendiandmete volitatud töötlejad

Elikom'il on õigus kaasata Kliendiandmete töötlemisse volitatud töötlejaid. Elikom kaasab volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et kliendiandmete töötlemine vastab asjaomastes seadustes esitatud nõuetele ja tagatatud on andmesubjekti õiguste kaitse.

Valdkond Volitatud töötleja nimi Asukoht
Makseteenused Maksekeskus AS Eesti
Swedbank AS Eesti
LHV Pank AS Eesti
Kommunikatsiooniteenused Freshworks Inc Ameerika Ühendriigid (Privacy Shield sertifitseeritud)
Tippdomeenide registrid Eesti Interneti SA (.ee tippdomeen) Eesti